Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Допълнителния протокол от Нагоя - Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол от Нагоя-Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност
Дата на приемане 11/10/2012
Брой/година Държавен вестник 82/2012

 


УКАЗ № 356

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Допълнителния протокол от Нагоя – Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност, приет от ХLI Народно събрание на 11 октомври 2012 г.

Издаден в София на 17 октомври 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Допълнителния протокол от Нагоя – Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност

Член единствен. Ратифицира Допълнителния протокол от Нагоя – Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност, подписан от Република България на 11 май 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 октомври 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9542