Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища V")
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища V")
Дата на приемане 03/10/2013
Брой/година Държавен вестник 91/2013

 


УКАЗ № 198

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V“), приет от ХLIІ Народно събрание на 3 октомври 2013 г.

Издаден в София на 10 октомври 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка(проект „България – Транзитни пътища V“)

Член единствен. Ратифицира Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V“), сключено чрез размяна на писма на 26 юли 2013 г.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

7527