Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
Дата на приемане 08/05/2019
Брой/година Държавен вестник 41/2019

 


УКАЗ № 116

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, приет от 44-то Народно събрание на 8 май 2019 г.

Издаден в София на 13 май 2019 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз

Член единствен. Ратифицира Десетия допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз, Втория допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз, Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция и Заключителния протокол към Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция, приети от Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, подписани в Адис Абеба през 2018 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 8 май 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

3580