Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право
Дата на приемане 23/11/2017
Брой/година Държавен вестник 97/2017

 


УКАЗ № 246

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право, приет от 44-то Народно събрание на 23 ноември 2017 г.

Издаден в София на 30 ноември 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право

Член единствен. Ратифицира Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право, подписано от българска страна на 19 декември 2016 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 23 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9033