Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация
Дата на приемане 16/03/2018
Брой/година Държавен вестник 28/2018

 


УКАЗ № 81

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация, приет от 44-то Народно събрание на 16 март 2018 г.

Издаден в София на 23 март 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация

Член единствен. Ратифицира Конвенцията за Международната хидрографска организация, подписана на 3 май 1967 г. в Монако.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 16 март 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

3085