Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия
Дата на приемане 25/10/2018
Брой/година Държавен вестник 93/2018

 


УКАЗ № 249

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия, приет от 44-то Народно събрание на 25 октомври 2018 г.

Издаден в София на 31 октомври 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия

Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия, подписано в София на 30 юни 2016 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 25 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното съб­рание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9623