Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Договора за предоставяне на данни от Европейския център за далечно опознаване и проследяване на корабите (LRIT) на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Договора за предоставяне на данни от Европейския център за далечно опознаване и проследяване на корабите /LRIT/ на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Дата на приемане 28/10/2009
Брой/година Държавен вестник 89/2009

 


УКАЗ № 368

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Договора за предоставяне на данни от Европейския център за далечно опознаване и проследяване на корабите (LRIT) на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, приет от ХLI Народно събрание на 28 октомври 2009 г.

Издаден в София на 5 ноември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Договора за предоставяне на данни от Европейския център за далечно опознаване и проследяване на корабите (LRIT) на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

Член единствен. Ратифицира Договора за предоставяне на данни от Европейския център за далечно опознаване и проследяване на корабите (LRIT) на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, подписан на 17 юни 2009 г. в Лисабон.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12229