Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Изказване на председателя на Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг в пленарната зала на Народното събрание
20/04/2007

Изказване на председателя на Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг в пленарната зала на Народното събрание

20 април 2007 г.

Уважаеми господин президент,
Уважаеми господин Пирински,
Уважаеми лидери на политически групи,
Уважаеми членове на парламента,
Скъпи колеги, дами и господа!

Господин президент, скъпи колежки и колеги,

Сега вече за ваша радост и мое облекчение ще продължа да говоря на родния си език.

За мен е чест и радост днес, за първи път в качеството си на председател на Европейския парламент, да застана пред Народното събрание на една нова държава – членка на Европейския съюз, и изобщо за първи път, като новоизбран председател на Европейския парламент, да застана пред национален парламент от нашето европейско семейство и да мога да говоря пред вас. През изминалите седмици посетих няколко парламента, разговарях с представители на парламентарни комисии, но българският парламент е първият парламент, пред който имам възможност да говоря и аз ще запомня това за цял живот. И както каза господин председателят, това е част от чудесата на нашето време – фактът, че мога да го направя.

Когато през 1979 г. бях избран като най-млад член на нашата фракция, дори не бих мечтал, че на 20 април 2007 г. ще говоря  тук – в свободна, демократична България. Това е чудо на нашето време. Нека бъдем радостни и благодарни за това.

Искам да благодаря за тази възможност, тъй като от европейска перспектива това се случва в много важен ден – денят, в който се открива предизборната кампания за първите избори за Европейски парламент в България, които ще бъдат на 20 май т.г.

От името на гражданите на Европейския съюз, чийто представител е Европейският парламент, днес още веднъж искам да дам израз на радостта си от присъединяването ви към Европейския съюз. Шестдесет години бяха необходими, за да стане България отново част от свободна Европа, за да се обедини нашият континент.

България е страна с древна култура, разположена на кръстопът между  Изтока и Запада. България е страната на Орфей и Евридика, родината на траките и Дионис. Твърди се, че през 681 г. тук хан Аспарух е основал една от най-старите европейски държави. Вашата страна, скъпи колежки и колеги, влиза с богато историческо и духовно наследство, като Рилския манастир, който не е единственият такъв паметник със забележителните си фрески, които също демонстрират това богатство. България ще засили политическата, икономическата и културната интеграция на Европейския съюз и ще допринесе за взаимното обогатяване на Европейския съюз и България.

На вашата страна, скъпи колежки и колеги, и преди всичко на българския народ трябва да изкажем особена благодарност за смелостта и реформите през последните години. Тези усилия се изплатиха. Членството в Европейския съюз е шанс за България да продължи положителното развитие. Но това е шанс и за Европейския съюз, за да можем заедно да посрещнем предизвикателствата на бъдещето. Заедно ние трябва да се възползваме от тази възможност. Особено гражданите на България трябва да се възползват от възможността да участват в изграждането на това бъдеще чрез своите представители.

След един месец, на 20 май в България ще се проведат първите избори за Европейски парламент. За мен като председател на този парламент бе особено важно да посетя вашата страна в навечерието на тези толкова важни избори. Тези избори са много важни. Те дават на гражданите на вашата страна възможността чрез участието си в изборите активно да дадат гласа на България в Европа. Аз настоятелно пледирам в дебата за Европа за конкретните предимства и преимущества за хората – например сега въпросът за роуминга в мобилните телефони, а също и за ролята на България в нашия Европейски съюз. Отделете на тези въпроси подобаващо място. Нужен ни е този европейски дебат.

Европейският парламент е горд и радостен, че в скоро време ще приеме 18 свои членове, пряко избрани в България. Още от септември 2005 г. ние работим чудесно с българските наблюдатели. От 1 януари 2007 г. досегашните наблюдатели от България са пълноправни членове на Европейския парламент. И ние се учим много един от друг, което е много важно в Европа. Взаимно да се изслушваме, да се учим едни от други. Никой не е мъдър сам за себе си. Ние трябва да се учим едни от други и да търсим общи решения. В този смисъл заедно с избраните през май български колежки и колеги ние ще работим за нашия европейски дом.

Призовавам всички български граждани – възползвайте се от вашия право на глас. Днес живеете в едно демократично общество, каквото дълго не сте имали. Живеете в свободна и демократична България, която днес е част от ценностната общност на народите от Европейския съюз. С вашия глас на 20 май вие ще повишите значението на вашата страна – България, на вашата родина, ще почетете значението на вашата страна за Европейския съюз. Вашето бъдеще е нашето общо бъдеще, а нашето общо бъдеще е Европа!

Европейският парламент винаги се е застъпвал за членството на България. Аз самият в друга своя политическа роля също съм се застъпвал за членството на България. Ние подкрепихме България по пътя към нейното членство. Ние се застъпвахме за това България да се присъедини на 1 януари 2007 г. А сега вие, българите, трябва да поемете своята отговорност, която носи европейското членство със себе си. Отговорност и солидарност – това е ядрото, това е сърцевината на Европейския съюз.

Всички ние – 27-те народи, държави и нации от Европейския съюз заедно с европейските институции ясно и устойчиво изразихме своята солидарност с 5-те осъдени на смърт медицински сестри в Либия. Те са българки, но заедно с това те са и гражданки на Европейския съюз. Ние дадохме израз на нашата загриженост. Европейският парламент осъди решително с Резолюция от 18 януари смъртните присъди на медицинските сестри и се застъпи за отмяна на тези смъртни присъди. Едва преди два дни успях да се срещна с близките и роднините, със синовете и дъщерите на тези медицински сестри в Брюксел. Аз нося в сърцето си тяхната мъка. В знак на солидарност с медицинските сестри в Либия аз нося този знак.

Повтарям днес пред вас в свободна демократична България, повтарям още веднъж призив към Либия – да отмени смъртните присъди и да освободи арестуваните медицински сестри, за да могат те да се върнат при своите семейства в България.

Първите европейски избори в България ще бъдат най-върховата точка в демократичното развитие на вашата страна. На тези избори гражданите на България след толкова много години копнеж по Европа ще станат пълноправни членове на Европейския съюз, пълноправни гласоподаватели.

През последните години наистина беше свършена огромна работа. Хората в България поеха на раменете си голяма тежест, за да отговорят на критериите за присъединяване. Напредъкът, който постигна вашата страна, е огромен. Различните правителства на България и българският парламент проведоха редица реформи, огромни реформи в рамките на кратко време. Процесът на модернизация, през който премина България, беше от огромно предимство за страната. Икономическият растеж, намалената безработица, увеличеното ниво на чуждестранните инвестиции са забележителни. Бих искал  да изкажа своето уважение и своя респект към този успех, към този напредък.

Процесът на промени и на модернизация обаче все още не е завършил. Изобщо ние, хората, никога не завършваме своя път, не достигаме до своето съвършенство. Искам да окуража България – да не спира процеса на реформите, за да може демокрацията и правовата държава, социалният ред и пазарната икономика да се укрепят и в бъдеще, за да може България да продължи да играе ролята на фактор на стабилност на Балканския полуостров и да служи за пример на другите държави, които се стремят към Европейския съюз. България може да стане извор на надежда за съседните страни на Балканския съюз, които също носят този копнеж за членство в Европейския съюз.

Вие, уважаеми колеги, сте ангажирани с провеждането на съдебната реформа. Европейският парламент приветства многобройните мерки, които вие взехте, най-вече за промяна в Конституцията, за приемане на нови административни и наказателно-правни разпоредби, за да може по този начин да спазите поетите задължения. Уважаваме това, че ваш приоритет е възможно най-голяма прозрачност на  процесите като резултат от тази реформа.

През последните месеци вие постигнахте много за подобряване на граничния контрол, който е много важен за нашите граждани. По този въпрос ние трябва да продължим да полагаме съвместни усилия, за да може още по-ефективно да се борим срещу организираната престъпност. Докладът за напредъка на България, който беше представен в края на месец март, показа, че тенденциите са положителни и реформите продължават.

През месец юни 2007 г. Европейската комисия ще представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за напредъка и се надяваме там да пише, че всички цели, към които се стремим, са постигнати. Вие вече сте постигнали много! Вашият ангажимент е забележителен. В момента целта е да не отпускате хватката и да продължите напред, за да може България, както и досега, да продължи да провежда реформите, които й предстоят, със същата решителност, както и досега. В интерес на вашата страна и във ваш личен и парламентарен интерес е всичко това да се случи, но също така е от интерес за целия Европейския съюз.

Уважаеми колеги, нека заедно да погледнем в бъдещето. Сещам се за девиза на България: “Съединението прави силата”. Този израз е от една стара легенда, според която Хан Аспарух показал на своите синове как един сноп от пръчки се чупи много по-трудно, отколкото една отделна. Моля, поправете ме, ако греша, с това той демонстрира на своите синове, че съединението, единството прави силата. Тази легенда е в смисъла и на европейските ценности, защото ние заедно и солидарно искаме да работим за подобряване на бъдещето на нашите граждани. Нашето бъдеще в Европейския съюз е общо бъдеще. Бъдещето ни е да бъдем единни, защото само по този начин можем да постигнем успех, тъй като предизвикателствата са твърде големи, за да може с тях да се справи една отделна държава.

Моята най-важна задача е да създам обща европейска енергийна политика, за да можем да се справим с глобалното затопляне на климата, защото температурите се повишават с невероятно темпо. Проучванията показват, че температурите продължават да се покачват. За тези 100 години се очаква повишение с 5 градуса, така че ние сме принудени да действаме. Важно е Европейският съюз да вземе правилните решения по този въпрос. На 8 и 9 март 2007 г. в Брюксел Европейският съюз взе правилно решение като прие амбициозен план за действие – първи такъв план. Като Европейски съюз, ние искаме да поемем лидерството в една глобална борба с глобалното затопляне на климата.

Уважаеми колеги, бих искал да ви попитам: може ли да има по-хубава лидерска роля в световен мащаб, по-хубава инициатива от тази за запазване на нашата околна среда, за опазване на нашата планета? Икономиката в България е голям потребител на енергия. Правилно вашата държава е загрижена за това дали ще има достатъчни и навременни доставки на енергия. Тук отново стои въпросът за солидарни действия. В сферата на енергетиката също трябва да се действа солидарно, със съвместни действия и да се подкрепят онези държави, които в голяма степен зависят от един енергиен доставчик, като едновременно с това трябва да се отчитат и рисковете на енергийното производство. За да можем да осигурим едно надеждно доставяне на енергия трябва да заложим и на възобновяеми енергийни източници.

Друго важно предизвикателство е осигуряването и гарантирането на мира на Балканите, в Европа и в света. Аз съм дълбоко убеден, че България може да даде решаващ принос за това, особено що се отнася до сигурността в Южна и Източна Европа. Точно на Балканите България е допринесла много за сигурността и мира на Балканите и сега, като член на Европейския съюз и НАТО, България със сигурност ще поеме още повече и по-големи отговорности. България е добър пример и надежда за други страни в региона. Бих искал да ви подканя да подкрепяте вашите съседни страни на Балканите в техните усилия за присъединяване към Европейския съюз. По този начин България ще поеме и голяма отговорност за целия Европейския съюз и за целия Европейски континент. България ще продължи да дава важен принос за конструктивния диалог, който да отстранява регионалните, културни и религиозни неразбирателства и по този начин да допринася за разбирателството и мира в целия регион. Това важи и с оглед на политиката по съседството на Европейския съюз. България и Румъния имат опит, могат да дадат своя принос и биха могли да допринесат за сигурността и мира в Черноморския регион, така както е било и досега. Бих искал да ви благодаря за този принос.

Уважаеми колеги, в един все по-комплексен и по-глобализиран свят предизвикателствата на днешния и утрешния ден не се спират пред националните граници. Тези предизвикателства са твърде големи, за да могат да бъдат поети от една-единствена държава. Европейският съюз е отговорът ни на тези предизвикателства. Европейският съюз, обаче, ще може да работи ефективно само тогава, когато има необходимите инструменти за това. Двадесет и седем страни и близо 500 милиона души се нуждаят от единни инструменти за действие. Вие знаете, например, че в Европейския съюз живеят много повече хора, отколкото в Съединените щати и Русия взети заедно и за да можем да запазим своята дееспособност, трябва да имаме действени и ефикасни инструменти.

В интерес на всички страни членки е да работят за създаване на устойчива и приемлива за всички страни членки Конституция. България вече ратифицира Конституцията и с това даде ясен израз на своята проевропейска ориентация. По този начин вие доказахте, че свободата има висока стойност за вас. За вас Европейския съюз е гарант за тази новопридобита свобода и демокрация. В центъра на нашата европейска идентичност стои отделния човек, затова принципът за субсидиарността също е централен в нашите стойности. Бих искал да ви уверя, че ние имаме Европа, която е близка до гражданите, а не централизирана. Аз мечтая за Европа, която е базирана на субсидиарността и на отделния човек, която не забравя правата и ценностите на отделния гражданин и винаги ги поставя в центъра.

Европа не трябва да забравя своите корени. Европа започва там, където е нашата Родина, където са нашите домове, където е нашето Отечество. Родината Европа, домовете ни - това е нашата обща идентичност. Това е нашата Европа.

Нас ни обединяват общите ни ценности – свобода, демокрация, права на човека, социална пазарна икономика. Свободите на отделния човек и отговорността за цялото са ядрото, са центърът на нашето политическо съществуване. Това е нашата европейска душа.

И затова в заключение бих искал да приема като свой девиза на Хан Аспарух “Съединението прави силата”. Този девиз отразява много добре същността на Европа, защото Европа означава да се работи, да се живее солидарно, така че всички да имат предимства от това за мира, толерантността и сигурността.

Успешното мирно бъдеще на нашия континент се основава на съвместните ни усилия. По този начин ние ще се справим с предизвикателствата на бъдещето.

Желая на България и на всички нас успех за нашето общо европейско бъдеще!

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини