Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Новият ГПК да влезе в сила от 1 март 2008 г. реши Народното събрание
04/07/2007

Новият ГПК да влезе в сила от 1 март 2008 г. реши Народното събрание

4 юли 2007 г.

Новият Граждански процесуален кодекс да влезе в сила от 1 март 2008 година, предвиждат гласуваните от Народното събрание на заседанието на 4 юли 2007 г. на второ четене текстове от проекта на ГПК.

Според приетите текстове топлопреносните предприятия ще могат да искат издаване на заповед за взиманията си за доставената или пренесената електрическа енергия, когато искът е подсъден на районния съд. За задълженията на потребители, които са неизправни длъжници и на асоциацията към топлопреносното предприятие, ще се издава заповед за взимания на парични суми или заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд, независимо от техния размер. Парламентът реши за взимания на задълженията на неизправните длъжници с въведена система за дялово разпределение заповед да се издава, когато има изготвена изравнителна сметка за съответната година, за която е задължението.

Приети на второ четене бяха и текстовете, регламентиращи производството по раждански дела при действие на правото на ЕС.
Парламентът обсъди на първо четене и законопроекта за дипломатическата служба. Гласуването ще бъде утре.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини