Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
В парламента се проведе среща на Работната група по парламентарното сътрудничество на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа
26/11/2007

В парламента се проведе среща на Работната група по парламентарното сътрудничество на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа


26 ноември 2007 г.


На 26 ноември 2007 г. в Народното събрание се проведе среща на Работната група по парламентарното сътрудничество на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа.


В рамките на срещата се състоя заседание на националните координатори по парламентарното сътрудничество от парламентите на държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Акценти в дискусиите бяха въпросите, свързани със състоянието и перспективите на парламентарното сътрудничество в региона и работата на новосъздадения Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, домакинстван от Народното събрание на Република България.


Участниците в заседанието обсъдиха проект на Меморандум за разбирателство между държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/. Той ще бъде регулиращият документ за регионалното парламентарно сътрудничество, като се предвижда в него да залегнат механизмите за работа на регионалния секретариат и на парламентарното сътрудничество. Проектодокументът ще бъде съгласуван между националните координатори на държавите, участнички в ПСЮИЕ. Предвижда се Меморандумът за разбирателство да бъде подписан от председателите на парламентите на 11-те държави, участнички в ПСЮИЕ на следващата им среща в началото на 2008 г.


В рамките на парламентарното сътрудничество в началото на следващата година се предвижда да бъде организирана конференция, посветена на визовия режим в региона. В момента този режим не е най-благоприятен по отношение на бизнес контактите и културното сътрудничество и мнението на парламентаристи от Западните Балкани е, че визовият режим спъва нормалното развитие на икономиките им. Националните парламенти могат да съдействат за преодоляване на съществуващите трудности, съобразявайки се с нормите на ЕС.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини