Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Граждански лица да могат да участват в международни мисии и операции извън страната, предвиждат законови промени
02/04/2008
Граждански лица да могат да участват в международни мисии и операции извън страната, предвиждат законови промени

 2 април 2008 г.

На заседанието си на 2 април 2008 г. Народното събрание обсъди на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Измененията предвиждат да отпадне текстът, регламентиращ, че военната служба се изпълнява на територията на България. В случай на отказ от изпълнение на кадрова военна служба извън територията на страната, това би било неизпълнение на военните задължения и ще се налага дисциплинарно наказание "уволнение", се посочва в мотивите на вносителя - Министерският съвет.

Промените в закона за отбраната и въоръжените сили предвиждат в операции и мисии да могат да участват и граждански лица - лекари, специалисти по логистика, на които за срока на участието им ще се присвоява военно звание, изискващо се заемане на длъжността, и те да имат статут на лица от постоянния резерв.

С оглед на новия Наказателно-процесуален кодекс се предвижда отмяна на текст, който регламентира специален режим за "предварителното задържане" на кадровите военнослужещи.

Предлага се и началниците на военните академии и висшите военни училища да бъдат хабилитирани лица.

Промените предвиждат и особен ред за учредяване на право на строеж върху незастроени имоти - частна държавна собственост, в урбанизирани територии, предоставени на Министерството на отбраната и на изпълнителните агенции към министъра на отбраната. Целта е изграждане на ведомствени жилища, общественообслужващи и спортни обекти за нуждите на кадровите военнослужещи и гражданските лица в МО, в БА и в другите военни структури. Правото на строеж ще бъде възмездно и ще се учредява със заповед на министъра на отбраната след търг. Може да се предвиди заплащането на правото за строеж да се извърши чрез равностойно имотно обезщетение в новопостроената сграда на базата на оценка, извършена от независим оценител. Новоизградените обекти ще бъдат част от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и ще могат да се отдават под наем или за продажба на кадрови военнослужещи.

Дискусията по промените в закона за отбраната и въоръжените сили ще продължи и на 3 април 2008 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001





    Последни новини