Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Георги Пирински откри Седмата конференция на председателите на парламенти на държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
14/04/2008

Георги Пирински откри Седмата конференция на председателите на парламенти на държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

14 април 2008 г.

Конференциите на председателите на парламенти от Югоизточна Европа са важен форум, на който се очертават насоките за взаимодействие между законодателните органи на държавите-участнички в процеса на сътрудничество в региона, заяви председателят на Народното събрание Георги Пирински при откриването на Седмата конференция на председателите на парламенти на държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Представителният форум се проведе на 14 април 2008 г. в София. В конференцията участваха делегации на националните парламенти на Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора.

В приветствието си към участниците Георги Пирински подчерта, че процесът е от първостепенно значение за държавите от региона и припомни, че той е започнал именно в София преди 12 години. Председателят на парламента посочи, че в края на февруари в София беше даден старт на новите форми на сътрудничество в региона - в рамките на новосъздадения Съвет за регионално сътрудничество. Нашето сътрудничество по парламентарна линия по най-тесен начин следва да бъде синхронизирано и взаимосвързано с основните насоки на взаимодействие между страните от региона на междуправителствено, на междудържавно равнище, добави Георги Пирински.

При откриването на форума премиерът Сергей Станишев потвърди подкрепата на България за интеграцията на всички страни от региона към евроатлантическите структури и за намирането на взаимноприемливи решения по отворени въпроси за постигане на добросъседски отношения. Станишев отбеляза, че регионалното сътрудничество не е заместител, а много важна предпоставка и условие за ефективната практическа интеграция. Новата атмосфера на партньорство е от изключително значение за реалните стъпки, които някои страни като България и Румъния вече са извървели, и изключително важна предпоставка за успеха в евроатлантическата интеграция на държавите от Западните Балкани, допълни министър-председателят.

София е избрана за домакин на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в региона и осъзнаваме голямата отговорност за България, посочи Сергей Станишев. Работата на секретариата ще има пълната подкрепа и на българското правителство, увери министър-председателят.

Вицепрезидентът Ангел Марин каза, че конференцията в София е свидетелство за задълбочаващото се сътрудничество в Югоизточна Европа. Окуражени сме от заявената воля на държавите от региона да допринесат за развитието на демократичните процеси, отбеляза той.

На конференцията в София изказвания направиха председатели на национални парламенти и на парламентарни организации.

Участниците в Седмата конференция на председателите на парламенти на държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа подписаха Меморандум за разбирателство по интерпарламентарното сътрудничество. Форумът завърши с приемането на Заключителна декларация, в която председателите на парламентите потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно развитие на регионалното сътрудничество в интерес на държавите от Югоизточна Европа и европейската им перспектива.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини