Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Законът за някои права на лицата, които са били президенти на Република България е приет.
18/06/2003
На днешното пленарно заседание Народното събрание прие на второ четене Закона за някои права на лицата, които са били президенти на Република България. Проектозаконът бе внесен от Министерския съвет на 16 януари 2003 г. и приет на първо четене на 06 март 2003 г.


Парламентът ратифицира Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейския институт за публична администрация (ЕИПА).


Днес бяха ратифицирани и Протоколът между правителството на Република България и правителството на Руската федерация към Договора между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, както и Меморандумът за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Насърчителни мерки на Общността в сферата на заетостта".


Народните представители гласуваха Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект "България - Транзитни пътища III").
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини