Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Днес народните представители приеха...
21/01/2004
Днес народните представители приеха:

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
2. Закон за ратифициране на Допълнителния протокол между Република България и Съединените американски щати за изменение на Договора между Република България и Съединените американски щати за насърчаване и взаимна защита на инвестициите от 23 септември 1992 г.
3. Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Босна и Херцеговина.
4. Закон за ратифициране на Споразумението относно проекти за борба с изменението на климата по чл. 6 на Протокола от Киото между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария.
5. Избраха членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание - Райчо Райков и Райна Николова.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини