Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Приключи конкурса за идеен проект за сградата на парламента
30/01/2004
ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСА ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА СГРАДАТА НА ПАРЛАМЕНТА

Приключи разглеждането, оценяването и класирането на подадените предложения за участие в откритата процедура на Народното събрание за възлагане на обществена поръчка за “Преустройство на зала “Света София” в пленарна зала в сградата на парламента, пл. Батенберг” 1” във фаза – работен проект.

В откритата процедура са подадени четири предложения за участие от “Амфион” ЕООД, София, “Никонсулт” ЕООД, София, “Панидя” ЕООД, София и едноличен търговец “Архитектурно ателие Камиларов – Борис Камиларов”, София. Един от кандидатите – “Никонсулт” ЕООД, София е отстранен от участие в откритата процедура на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Разглеждането, оценяването и класирането на подадените предложения е извършено от деветчленна комисия, състояща се от четирима служители на Народното събрание и петима външни експерти, препоръчани на Народното събрание от Съюза на архитектите в България, Университета по архитектура, страителство и геодезия, Камарата на архитектите в България, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Столичната община.

Критериите за оценка на предложенията и тежестта им в комплексното оценяване са: “икономически най-изгодно предложение”, включително: “Функционални решения и архитектурно-художествено оформление – отношение към интериора” – 70%; “Предлагана цена” – 20% и “Доказана квалификация и опит на канидата” – 10%.

Със заповед на председателя на Народното събрание проф. Огнян Герджиков № ОП 450-05-1 от 29 януари 2004 г. са обявени кандидатите, класирани на първите три места и е определен изпълнителят на обществената поръчка. На първо място е класиран едноличен търговец “Архитектурно ателие Камиларов – Борис Камиларов”, София, с когото ще се сключи договор за проектиране. На второ място е “Амфион” ЕООД, София, а на трето място е “Панидея” ЕООД, София.

Галерия със снимки от проектите може да намерите тук.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини