Народно събрание на Република България - Начало
Начало > Новини
Новини
Парламентът прие държавния бюджет на Република България за 2014 г.
09/12/2013

Парламентът прие държавния бюджет на Република България за 2014 г. Бюджетът може да се определи като социален – бюджет, който рестартира икономиката и е насочен към ускоряването на икономическия растеж, отбеляза министърът на финансите Петър Чобанов. По думите на Чобанов това е и бюджет, който се съобразява с развитието на икономиката и не пренебрегва фискалната стабилност. Приходната част е амбициозна и напрегната, но това не означава, че е надценена, отбеляза министърът. Според него са разчетени редица промени, включително структурни и законодателни, които дават основания да се смята, че ще бъдат реализирани по-високи приходи. Имам предвид най-вече фискалния контрол, който ще стартира от началото на следващата година и обратното начисляване на ДДС, не трябва да пренебрегваме и подобряването на някои процедури, намалението на административната тежест и по-добрата комуникация, която съществува между представителите на приходните администрации и бизнеса, отбеляза петър Чобанов. Той допълни, че са предвидени и буфери. Няма опасност да влезем в следващата година със стария бюджет, категоричен беше финансовият министър. Той предположи, че бюджет 2014 вероятно ще бъде приет окончателно днес и има време за реакция, дори да се реализира "негативен сценарий", като например налагане на вето. Не мога да предпоставя действията на президента, смятам обаче, че той ще прояви разум и няма да има вето, каза Петър Чобанов в отговор на въпрос.

Максималният размер на държавния дълг към края на 2014 г. да не може да надвишава 18 млрд. лв., решиха народните представители с приетия на второ четене на Закон за държавния бюджет за 2014 г. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 4,4 млрд. лв. В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет не могат да поемат нов държавен дълг повече от регламентираното в Протокола за процедурата при прекомерен дефицит. Министерският съвет може да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 3,9 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условие за последваща ратификация. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет освен този дълг може да проведе преговори и сключи с Европейската инвестиционна банка споразумение за структурен програмен заем в размер до 500 млн. евро за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от фондовете на Европейския съюз, за периода 2014 - 2020 г. при условие за последваща ратификация. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2014 г. е в размер 4,5 млрд. лв. Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности, включително за инвестиционни разходи, беше записано още в бюджета. Депутатите решиха още паричните постъпления от продажбата или отдаването под наем на вещи на държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, да остават изцяло в заведението и да могат да се ползват само за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност.

Годишният размер на държавната субсидия на партиите за един получен действителен глас за 2014 г. е 11 лв., реши на второ четене парламентът, приемайки разпоредба от проектобюджета на 2014 г. Предложението беше подкрепено от 104 депутати, 4 бяха против", а 38 се въздържаха. Досега партийната субсидия беше 12 лева на глас. Текстът беше приет без дискусия. Отхвърлено беше предложението на ПГ на Партия Атака партиите да нямат държавна субсидия, както и предложението на Георги Кадиев от ПГ на Коалиция за България. субсидията да бъде намалена на 6 лева на получен действителен глас. Данъчно облекчение за доходи, които не превишават 12 месечни минимални заплати за съответната година, гласува парламентът. Това ще стане с промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в резултат на приети на второ четене текстове за закона за държавния бюджет за догодина. В доходите няма да се включват допълнителното месечно възнаграждение за професионален стаж и професионален опит за същата година, дописаха депутатите, след извънредно заседание на работна група. Беше отхвърлено предложението на бившия зам-финансов министър в кабинета "Борисов" Владислав Горанов НС да определи, че придобитите доходи не трябва да превишават 12 пъти минималната работна заплата за месец декември на съответната година, тъй като е възможно размерът й да се променя неколкократно през годината. Връщането на налога ще стане през 2015 г. Условие също е работниците и служителите цяла година да не са получавали други доходи, освен най-ниското възнаграждение за страната.

Форма за търсене
Ключова дума
Търсене
Намали големината на шрифта Увеличи големината на шрифта Google play Appe app store
Видео излъчване от Народното събрание

Избор на членове на Съвета за електронни медии

Избор на председател, заместник-председател и членове на КЗК

Българско председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа   10 ноември 2015 - 18 май 2016г. Парламентарно измерение.

SEECP

SEECP

    Последни новини