Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по околната среда и водите единодушно гласува становище, с което приема за сведение Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз
06/02/2014

Комисията по околната среда и водите единодушно гласува становище, с което приема за сведение Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.). Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова представи програмата в областта на повереното й министерство. Включени са два пакета от мерки, информира тя. Мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух  и относно политиките на Европейския съюз по климат и енергетика до 2030 г. Министърът разясни, че въпреки дългия период, това е голямо предизвикателство, тъй като изискванията са високи. Предстои изготвянето на национална рамка и по двата пакета. В хода на разискванията Ивелина Василева от ПГ на ПП ГЕРБ поиска информация за подготовката на министерството за предстоящото на България Председателство на Съвета на ЕС. Министър Михайлова разясни, че от голямо значение е човешкият ресурс – хора, които имат опит в работата с Европейския съюз. На централно ниво, в Министерски съвет, се анализират предходните председателства, обема на завършващите и новите инициативи.

Депутатите от Комисията по околната среда и водите единодушно подкрепиха на първо четене промените в Закона за водите. Целта е да се повиши ефективността в управление на публичния ресурс, чрез увеличаване на възможността за сключване на концесионни договори за добив на минерални води с цел бутилиране. С предложените законодателни мерки ще се избегне изкуствено затваряне и монополизиране на пазара, обясни народният представител Йордан Младенов, който запозна комисията с мотивите.  Концесионерите ще оползотворяват изцяло капацитета на находищата на минерални води, допълни той. Йордан Младенов разясни пред депутатите, че промените няма да противоречат на Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент, която забранява на пазара да се предлага минерална вода от един и същи извор под повече от едно търговско писание. Няма обаче пречки за регистрация на марка, която съдържа наименование на местност или населено място свързано с местоположението на водоизточника или находището, стига то да е изписано по характерен начин. Депутатите от Комисията по околната среда и водите единодушно подкрепиха на първо четене промените в закона.

Министър Михайлова отговори на актуални въпроси на народните представители от Комисията по околната среда и водите. На въпрос какви са предприетите действия на министерството за намаляване на обявените 27 мил. евро загуби по ОП „Околна среда”, Искра Михайлова обясни, че ще се предприемат действия в края на този месец.На този етап се изчаква потвърждение от Европейската комисия на нашите изчисления, както и отговори на поставените от нас въпроси. Очакваме комисията да одобри нашите основания, а с това и 20 милиона и загубата ще се намали на 7 мил. евро.

Следващият въпрос е относно програма „Регионално развитие и растеж”, където правителството отпуска средства на общините и министерствата. Ивелина Василева от ПГ на ПП ГЕРБ поиска информация за съдържанието, обхвата и срока на реализация на програмите „Управление на речните басейни” и „Управление на отпадъците”. За първи път, повече от 20 години, правителство отделя средства за инфраструктурни проекти, заяви министър Михайлова. В общата програма са включени 43 общински проекта в сферата на околната среда и водите, които са балансирано разположени на територията на цялата страна. За първи път Министерството на околната среда и водите получава финансиране, което е повече от неговия бюджет. По програмата за водите, финансирането е във връзка с предварителните условия по Споразумението за партньорство. Ще се изградят регионални системи за управление на отпадъците, които не са включени в ОП „Околна среда”. За да няма дублиране на проектите всички те се проверяват и сверяват, заяви Искра Михайлова. Над 15 на сто от този национален фонд е за екологичната инфраструктура, допълни Михайлова.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини