Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Общественият съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения в 42-рото Народно събрание обсъди предложението на президента на Република България Росен Плевнелиев за произвеждане на национален референдум
17/02/2014

Общественият съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения в 42-рото Народно събрание обсъди предложението на президента на Република България Росен Плевнелиев за произвеждане на национален референдум съвместно с изборите за членове на Европейския парламент. Въпросите на държавния глава са свързани с вида на избирателната система – дали тя да бъде мажоритарна или пропорционална, с въвеждането на задължително гласуване, както и с възможността за дистанционно гласуване по електронен път.

Приетото с единодушие становище на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения в българския парламент гласи, че е необходим нов закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Участниците в дискусията приветстват референдума като най-висша форма на пряка демокрация, но според тях въпросите на президента са неясно формулирани и ненавременни.

Председателят на Обществения съвет Ивилина Алексиева отбеляза, че представляваният от нея Институт за модерна политика подкрепя регулярното провеждане на референдуми като изконна демократична мярка. Според нея въпросът за задължителното гласуване не бива да се поставя на дневен ред преди за законосъобразността му да се е произнесъл Конституционният съд.

По време на дебатите се засегна темата за електронното гласуване, но участниците в разискванията се обединиха около тезата, че е необходимо да се осигури напълно тайната на вота. Добрина Алексиева (Национален координационен център „Време е”) постави въпроса за това как ще се създадат и кой ще плати за милионите електронни подписи.

Светослав Николов от Граждански комитет „Равни пред закона” коментира, че на първо място трябва да се промени Конституцията на Република България. По отношение на електронното гласуване постоянно се дават примери с Естония, но там народопсихологията и съзнанието са по-различни от българските, добави той.

Общественият съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения постави на дневед ред нуждата на суверена от нов закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Според участниците в дискусията трябва да се регламентират условията, при които ще се провеждат референдуми. По думите им без тази актуализация е безсмислено да се харчат средства и от Националния бюджет.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини