Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие окончателно на второ четене промените в Закона за акцизите и данъчните складове
23/11/2016
Народното събрание прие окончателно на второ четене промените в Закона за акцизите и данъчните складове.

Специфичният акциз на цигарите се увеличава от 70 лв. на 101 лв. на 1000 къса, реши парламентът. С измененията се променя съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите, като от 1 януари 2017 г. пропорционалният акциз ще бъде 27 процента от продажната цена, а от 1 януари 2018 г. - 28 процента от продажната цена. Целта е до 2018 г. да бъдат достигнати минималните нива на облагане за Европейския съюз.

Размерът на акциза не трябва да е по-малък от 168 лева за 1000 къса от 1 януари 2017 г. и не по-малък от 177 лева за 1000 къса от 1 януари 2018 г. В момента размерът на акциза е не по-малък от 161 лева за 1000 къса.

С приетите на второ четене текстове се въвежда и облекчение за физическите лица, които използват безкасови плащания. Дава се възможност да се ползва данъчно облекчение в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв., в случаите, в които сто на сто от паричните доходи са получени по банков път и извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.

Годишната данъчна декларация за доходите на починали лица може да се подава от наследниците по закон или по завещание. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници, регламентират измененията. Годишната данъчна декларация може да се подаде и след 30 април, но не по-късно от шест месеца след откриването на наследството. Доходи, за които наследниците или заветниците са узнали след изтичането на посочените срокове, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

Хора, получили доходи от източници в чужбина, ще трябва да ги декларират годишно и дължимият данък да се определя в годишната данъчна декларация и да се внася в срок до 30 април на следващата година, реши Народното събрание. Дава се възможност за еднократна корекция чрез подаване на нова декларация до 30 септември. Физическите лица, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ще ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне, но не повече от 1000 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Декларациите по образец по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2017 г., ще се подават задължително по електронен път, реши парламентът. Данъчно задължените лица няма да ползват отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък за годишната данъчна декларация за 2017 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини