Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
17/11/2004
Народното събрание прие:
1. Решения за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и на Комисията по образованието и науката .
2. Закон за ратифициране на Международния договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие .
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини