Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
26/11/2004
Народното събрание прие:
1. Декларация на Тридесет и деветото Народно събрание (относно президентските избори в Украйна).
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
3. Закон за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини