Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов взе участие в 109-ата среща на Управителния съвет на Европол във Виена
13/12/2018

Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов участва в 109-ата среща на Управителния съвет на Европол в качеството си на представител на Съвместната група за парламентарен контрол над дейността на Агенцията.

На срещата бяха обсъдени плановете за стратегическите приоритети и за засилването на работата на организацията в дългосрочен план като център за обмяна не само на оперативна информация, но и на добри практики между правоохранителните служби на европейско ниво.

Цветан Цветанов подчерта, че стратегическото разгръщане на работата на Европол е в полза на всяка една държава-членка и допринася за сигурността на всеки европейски гражданин. Същевременно, за да се извършва тази работа ефективно и в изпълнение на високите оперативни стандарти и цели, е необходимо тя да бъде подплатена с необходимия за това бюджет и политическа подкрепа както от изпълнителната власт, така и от парламентаристите на национално и европейско ниво.

Председателят на Управителния съвет на Европол Прит Паркна благодари на Цветан Цветанов за експертния му принос по време на дебатите от дневния ред и подчерта, че неговата позиция е от решаващо значение за генериране на добавена стойност на политическо ниво за работата на Европол, както и за изграждането на повече доверие, легитимност и отчетност на Агенцията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини