Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
14/01/2005
Народното събрание прие:
1. Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в Многогодишния план за действие на Общността за създаване на условия за безопасно ползване на Интернет и на нови on-line технологии чрез борба с незаконното и вредно съдържание предимно в областта на защитата на децата и непълнолетните (Програма Safer Internet).
2. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн.
3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения.
4. Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка.

Форма за търсене
Ключова дума
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на съдия в Конституционния съд на Република България

    Последни новини