Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
04/02/2005

Народното събрание прие Решение за освобождаване на Огнян
Герджиков като Председател на Народното събрание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини