Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Главният секретар на парламента Стефана Караславова представи проект, който предвижда да бъде събрана, структурирана и анализирана информацията за въвеждането на директивите на ЕС в българското законодателство
04/07/2019

Главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова представи проект на законодателната институция, който предвижда да бъде събрана, структурирана и анализирана информацията за въвеждането на директивите на Европейския съюз в българското законодателство.

Проектът „Повишаване на ефективността при въвеждане на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони“ се реализира с финансова подкрепа от Оперативна програма „Добро управление“. Общата му стойност е 1 366 828,51 лв., а крайният срок за изпълнение е 31 декември 2020 г.

С усилията на нашите експерти българският парламент се превърна в една от най-откритите администрации и публично достъпни институции в България, отбеляза главният секретар на Народното събрание. Стефана Караславова уточни, че на официалния сайт на парламента е публикувана информация, свързана с работата по законопроектите на всеки етап от тяхното обсъждане, с парламентарната практика и с работата на народните представители.

24,2 на сто от аргументите на всички внесени и приети законопроекти от началото на мандата на 44-ото Народно събрание са пряко свързани с приложението на правото на ЕС, подчерта Стефана Караславова. Тя отбеляза, че основните цели на проекта, който ще бъде реализиран от Народното събрание, са свързани с ефективността, устойчивостта и компетентността на институциите, ангажирани с въвеждането на актовете на ЕС.

Главният секретар на Народното събрание обобщи и дейностите по проекта. Сред тях са проучване на опита за събиране и систематизиране на информацията в другите държави в Европейския съюз, надграждане на интегрираната информационна система и интернет портала на Народното събрание.

Директорът на дирекция „Информационни и комуникационни системи“ на Народното събрание Владимир Дойчинов посочи, че подобна система за транспониране на закони има в 10 европейски държави, като само в Полша и Испания тя е и публично достъпна. По думите му след реализирането на проекта България ще бъде третата страна-членка на ЕС с подобна практика.

Предвижда се при изпълнението на проекта да бъде извършен пълен преглед на транспонирането и въздействието на директиви и мерки по прилагането на актове на ЕС и да се обобщи цялата информация, свързана с въведените конкретни разпоредби. Цялата информация ще бъде напълно достъпна за широката общественост и представителите на бизнеса чрез софтуер с безплатен достъп, като заинтересованите лица и институциите ще имат възможност да направят справка на сайта на парламента.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини