Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Изявление на проф. Огнян Герджиков пред българските медии
14/02/2005
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ


Уважаеми дами и господа,

През последните дни изпитах едно голямо удовлетворение от обществената подкрепа, която усетих - силна, както никога досега. Искам да благодаря на българските граждани, на моите избиратели, на колегите в Народното събрание, които ме подкрепиха и които ме подкрепят.

Последните дни бяха трудни за нашия политически живот - трудни изпитания за европейската политика на България. Слава Богу, този труден момент отмина. Сега много силно се надявам, че сме близо до постигане на съгласие. За мен съгласието е изключително важно да бъде в полза на българските граждани. На първо място по значимост аз слагам дейността на Народното събрание - законодателната дейност, която е основна функция на българския парламент - да продължи успешно, защото предстоят изключително важни актове, които трябва да бъдат приети. На второ място бих казал - това са промените, втората поправка в българската Конституция, която, надявам се, в близки дни ще бъде успешна. На следващо място хронологически – това е подписването на договора за присъединяване на България към ЕС. На четвърто място – това е подготовката за едни демократични избори, които за първи път в историята на България ще бъдат провеждани във време, когато България ще е подписала договора за присъединяване към Евросъюза.

Искам да заявя пред вас, че съм готов да работя за постигането на всички тези цели, независимо от позицията, която заемам или която ще заемам.

Така че, в избора между моя личен комфорт и личната ми отговорност предпочитам отговорността, защото избирателите, към които се обръщам, ми гласуваха доверие. Аз искам да го оправдая с това заявление, че според моите възможности ще работя за постигането на националните цели и интереси на България.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини