Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията за борба с корупцията реши да настоява за промени в Закона за хазарта
16/03/2006
КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА РЕШИ ДА НАСТОЯВА ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА

На днешното си заседание Комисията за борба с корупцията реши да настоява Министерството на финансите да подготви и предостави изменения и допълнения в Закона за хазарта на основание направените в извършения одит от Сметната палата основни изводи за нормативно регулиране на хазартната дейност.

След приключване на контролния одит на Сметната палата Комисията за борба с корупцията ще се запознае с резултатите от него и ще се произнесе относно възможностите за създаване на корупционна среда в хазартната сфера.

Комисията за борба с корупцията отложи за заседанието си на 30 март 2006 г. разглеждането на постъпилия от видни български спортисти сигнал за проблем, настъпил след прехвърлянето на собствеността на зала “Универсиада” и терена под нея, поради постъпила допълнителна информация от Софийска градска прокуратура, с която Комисията не е запозната, и поради необходимост от материали от Областната управа на София - град.

Относно създаването на Съвет за координация между антикорупционните комисии в НС, МС и ВСС, Комисията за борба с корупцията прие по принцип основните положения в предложението за Споразумение на Съвета за координация, но предостави срок до 30 март 2006 г., в който членовете на комисията да представят писмени предложения или препоръки по Споразумението.

За резултатите от проведената на 12 - 13 март 2006 г. изнесена приемна на Комисията за борба с корупцията в гр. Добрич, председателят на Комисията г-н Бойко Великов информира членовете, че са постъпили 13 сигнала от граждани. Комисията за борба с корупцията реши да се превърне в практика редовното организиране на приемни извън столицата с цел изслушване на граждани за противодействие на корупционни практики в действащото законодателство.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини