Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Проекти на решения, декларации и обръщения
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г. 720-00-4 30/01/2017 Решение
Проект за решение за Декларация относно осъждане на геноцида на арменския народ през 1915 - 1922 г. 754-02-2 26/01/2017 Решение ГЕОРГИ КАДИЕВ;
Проект за решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2016 г. (поверително) 702-00-9 23/01/2017 Решение
Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 година 720-00-2 20/01/2017 Решение
Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2017 г.) 702-00-7 20/01/2017 Решение
Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит по отношение разходването на финансови средства по програмата "Декада на ромското включване 2005-2015 г." 754-02-1 18/01/2017 Решение ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ;СУЛТАНКА ПЕТРОВА;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;МИЛЕН МИХОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;ВАЛЕНТИН ИВАНОВ;ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;
Проект за декларация за приемственост между 43-то и 44-то Народно събрание на Република България относно подготовката и провеждането на парламентарното измерение на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г. 754-03-2 18/01/2017 Декларация ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;КРАСИМИРА КОВАЧКА;РАДАН КЪНЕВ;МАРИАНА ТОДОРОВА;НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ;ВОЛЕН СИДЕРОВ;
Проект за декларация за промяна на системата за избиране на народни представители 754-03-1 10/01/2017 Декларация АНГЕЛ НАЙДЕНОВ;ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ;
Отчет на Българската народна банка за януари - юни 2016 г. и Бюджет на БНБ за 2017 г. 607-00-4 22/12/2016 Решение
Проект за решение за налагане на мораториум върху всички строителни дейности и върху издаване на разрешения за строеж на територията на парк "Бедечка", гр. Стара Загора 654-02-92 22/12/2016 Решение ДИМИТЪР ТАНЕВ;ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ;АНТОНИ ТРЕНЧЕВ;НАСТИМИР АНАНИЕВ;НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ;