Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Проекти на решения, декларации и обръщения
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г. 720-00-4 26/05/2017 Решение
Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2016 година 756-32-1 25/05/2017 Решение
Проект за решение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. 702-00-11 19/05/2017 Решение
Отчет за дейността на Фискалния съвет за 2016 г. 756-24-1 17/05/2017 Решение
Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01 юли - 31 декември 2016 година 730-00-1 17/05/2017 Решение
Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 30 юни 2016 г. и Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 31 декември 2016 г. 704-00-5 16/05/2017 Решение
Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2016 г. 724-00-2 12/05/2017 Решение
Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г. 720-00-2 11/05/2017 Решение
Годишен отчет за дейността на Българската академия на науките за 2015 г. 705-00-2 11/05/2017 Решение
Проект на решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество 754-02-43 10/05/2017 Решение КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ;СТАНИСЛАВ ИВАНОВ;