Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ и техните наследници
Сигнатура 102
Дата на постъпване 15/03/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република Българя и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ и техните наследници. 2. Комисията се състои от 14 народни представители, от които: 4 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Национално движение “Симеон Втори”, 2 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, по 1 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, Парламентарната група на Демократи за силна България, Парламентарната група на Коалиция “Атака” и Парламентарната група на Български народен съюз и един независим народен представител. 3. Избира състав на комисията: Председател: Пламен Георгиев Ранчев, Членове: Надка Балева Янкова, Мая Божидарова Манолова, Марко Николов Мечев, Борислав Николов Ралчев, Борислав Любенов Великов, Минчо Викторов Спасов, Христо Дамянов Бисеров, Четин Хюсеин Казак, Яне Георгиев Янев, Екатерина Иванова Михайлова, Павел Михайлов Чернев, Борислав Димитров Китов, Петър Станиславов Манолов. 4. Временната комисия се избира за срок от 30 дни. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 15 март 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 15/03/2006 - приет(приет в зала)