Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна комисия по искането на Никола Филчев, бивш главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Венцислав Василев Върбанов, народен представител в 40-то Народно събрание
Сигнатура 105
Дата на постъпване 16/03/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Създава Временна комисия със задача да проучи дали са налице достатъчно данни за извършено тежко престъпление от народния представител Венцислав Василев Върбанов във връзка с искането на бившия главен прокурор за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител. 2. Комисията се състои от 10 народни представители, от които: 3 от Парламентарната група на Коалиция на България, 2 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори и по 1 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, Парламентарната група на Обединените демократични сили, Парламентарната група на Демократи за силна България, Парламентарната група на Коалиция “Атака” и Парламентарната група на Български народен съюз. 3. Избира състав на комисията: Председател: Георги Владимиров Юруков. Членове: Надя Антонова Кочева Йовко Христов Йовков, Илко Димитров Димитров, Яни Димитров Янев, Юнал Тасим Тасим, Любен Любенов Дилов, Борислав Иванов Българинов. 4. Временната комисия се избира за срок от един месец. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 16 март 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/03/2006 - приет(приет в зала)