Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в ръководствата на Комисията по здравеопазването и Комисията по култура и медии и състава на Комисията по външна политика
Сигнатура 554-02-19
Дата на постъпване 25/02/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология