Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за спиране на публичната процедура за избор на управител на Българската народна банка, открита с приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание с решение на Народното събрание от 10.06.2015 г., обн. ДВ, бр. 44 от 16.06.2015 г.
Сигнатура 554-02-58
Дата на постъпване 07/07/2015
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология