Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет"
Сигнатура 602-03-4
Дата на постъпване 01/04/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 02/06/2016
Обнародван в ДВ брой 43/2016 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет"