Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данни по Закона за електронните съобщения относно прилагане и използване на специални разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения през 2015 г.
Сигнатура 653-26-5
Дата на постъпване 31/05/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 15/09/2016
Обнародван в ДВ брой 75/2016 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения за 2015 г.