Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Предложение за избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Сигнатура 620-00-21
Дата на постъпване 28/11/2016
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология