Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Проекти на решения, декларации и обръщения
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г.
Сигнатура 720-00-4
Дата на постъпване 30/01/2017
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология