Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Проекти на решения, декларации и обръщения
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за дейността на Българската академия на науките за 2015 г.
Сигнатура 705-00-2
Дата на постъпване 11/05/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология