Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Проекти на решения, декларации и обръщения
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 30 юни 2016 г. и Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 31 декември 2016 г.
Сигнатура 704-00-5
Дата на постъпване 16/05/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология