Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за одобрение на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на омбудсмана
Сигнатура 839-02-6
Дата на постъпване 05/04/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология