Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2018 г.)
Сигнатура 853-18-25
Дата на постъпване 10/10/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология