Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за откриване на Фармацевтичен факултет в структурата на Медицинския университет - Пловдив
Сигнатура 602-03-6
Дата на постъпване 07/03/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/12/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/12/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/12/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/12/2005 - приет(зала второ гласуване)