Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно поемане на бюджетния излишък за 2005 г. на таксите, свързани с пререгистрацията на МПС, собственост на лица с физически увреждания (инвалиди), пенсионери и социално слаби български граждани
Сигнатура 654-02-37
Дата на постъпване 17/03/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/01/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 26/01/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 26/01/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 26/01/2006 - приет(зала второ гласуване)