Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
12/01/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 между Република България и Кралство Норвегия, № 602-02-46/ 30.12.2016 г.

2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № 602-02-47/ 30.12.2016 г.

3. Второ четене на ЗИД на ЗАДС – Общ законопроект на приетите на първо гласуване ЗИД на ЗАДС на 27.07.2016 г. №№ 554-01-184/ 03.12.2015 г., с вносител В.Симеонов и гр.н.п.; 654-01-10/ 03.02.2016 г., с вносител П.Славов и гр.н.п. и 654-01-57/ 20.04.2016 г., с вносител М.Стоянова и гр.н.п.

4. Проект за решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв, № 602-03-17/ 15.12.2016 г. с вносител МС.

5. Проект на решение за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституализация за периода 2009-2015г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание ( ДВ, бр.71/ 2016 г.)

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
 2. ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
 3. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 4. ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ
 5. ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
 6. ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
 7. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
 8. ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
 9. ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
 10. КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
 11. АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
 12. ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
 13. ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
 14. КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
 15. ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
 16. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ
 17. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
 18. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
 19. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
Форма за търсене
Ключова дума