Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
06/07/2016, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 602-01-36, внесен от Министерски съвет на 23.06.2016 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за военната полиция, № 602-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.06.2016 г.

3. Законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г." по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП ІІ) ССІ 2014ТС16I5СВ005 между правителството на Република България и правителството на Република Турция, № 602-02-26, внесен от Министерски съвет на 01.07.2016 г.

4. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 602-01-31, внесен от Министерски съвет на 14.06.2016 г.

5. Представяне на проект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

6. Представяне на проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
 2. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ
 3. ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
 4. ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
 5. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ
 6. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ
 7. МИТХАТ САБРИ МЕТИН
 8. ХАМИД БАРИ ХАМИД
 9. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 10. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
 11. СВИЛЕН ФИЛИПОВ ИВАНОВ
 12. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
 13. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
 14. АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
 15. АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ
 16. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
 17. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
 18. ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
 19. ЛЪЧЕЗАР СТАМЕНОВ НИКИФОРОВ
 20. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
Форма за търсене
Ключова дума