Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
06/10/2016, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 3, Източно крило
1. Обсъждане на Законопроект за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и за приемане на декларация по чл. 9, параграф 1 от споразумението, № 602-02-34, внесен от Министерски съвет на 26.09.2016 г.
2. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
 2. СВИЛЕН ФИЛИПОВ ИВАНОВ
 3. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
 4. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
 5. ДИМИТЪР КРУМОВ ТАНЕВ
 6. ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ
 7. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
 8. СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
 9. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
 10. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
 11. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 12. ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
 13. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
 14. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ
 15. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
 16. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
 17. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ
 18. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
 19. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
 20. НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
Форма за търсене
Ключова дума