Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
11/01/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 602-01-36, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2016 г. – за второ гласуване, продължение.
2. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
 2. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
 3. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
 4. ГАЛЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
 5. КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
 6. ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
 7. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
 8. ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
 9. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
 10. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
 11. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
 12. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
 13. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
 14. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ
 15. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
 16. ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
 17. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ
Форма за търсене
Ключова дума