Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
05/02/2015

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
  Вх.№ 553-14-4/ 06.02.2015г.


  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Проект за решение за отмяна на Декларацията на 41-то Народно събрание за осъждане на Възродителния процес, като опит за асимилация на българските мюсюлмани, № 454-02-14, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27. 10. 2014 г.

  На редовно заседание, проведено на 05. 02. 2015 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека, разгледа и обсъди Проект за решение за отмяна на Декларацията на 41-то Народно събрание за осъждане на Възродителния процес, като опит за асимилация на българските мюсюлмани, № 454-02-14, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27. 10. 2014 г.
  На заседанието присъства г-н Александър Стефанов - началник- отдел в Дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти“ в Министерство на правосъдието и представители на неправителствени организации.
  Проектът за решение бе представен от народните представители Николай Александров и Илиан Тодоров. Според вносителите, приетата от Българския парламент Декларация хвърля вина върху целия български народ за акт, който все още не е получил геополитическа, геокултурна и историческа оценка. Българският народ не носи вина и отговорност за т. нар. „Възродителен процес”, нито за изселването на част от турската диаспора в Република Турция. Подчертано беше че приетата през 2012 г. Декларация е в пълен разрез с националните интереси на страната ни.
  Г-н Александър Стефанов представи становището на Министерството на правосъдието, според което Възродителният процес е период от българската история, който без всякакво съмнение заслужава негативна морално-политическа и законодателна оценка, каквато е дадена в декларацията на 41-то Народно събрание и в Закона за обявяване на комунистическия режим за престъпен. Декларацията на 41-то Народно събрание изразява морално – политическа и законодателна оценка на т. н. „Възродителен процес” като събитие от близката ни история, недопустимо в цивилизовано общество. Парламентът е дал своята негативна оценка и е осъдил престъпленията срещу основни права и свободи на български граждани.
  В проведените дебати членове на комисията изразиха категоричната си позиция, че отмяната на декларацията би било отстъпление от демократичните принципи и ценности, които страната ни е приела като безспорен и необратим факт от демократичното си европейско развитие.
  Комисията не би трябвало да подкрепи такова проекторешение, което ще ни върне към времето, когато се потъпкваха основни права и свободи на български граждани.
  Изразени бяха мнения, че опитът за насилствена смяна на имена се оказва опит за насаждане на омраза между хората и мултиплициране на насилието. Подчерта се, че това е неописуема житейска драма, която води до унизено и осквернено достойнство, до суспендиране на граждански, културни и икономически права и брутално отнети свободи.
  Припомни се факта, че в 41-то Народно събрание Декларацията е била гласувана от 112 народни представители, при присъстващи 115, и е била приветствана от Съвета на Европа и много международни организации. Изказани бяха мнения и в подкрепа на проекторешението с аргумента, че декларацията не е точна и коректна.
  Голяма част от членовете на комисията изразиха мнение, че декларацията е цивилизован избор, който осъжда асимилационната политика на комунистическия режим и предложението за отмяната й не е в контекста на европейското развитие на страната ни.
  След проведените разисквания и изразените мнения по проекта за решение, Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 2 гласа „за”, 13 гласа „против” и 1 глас „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приема Проект за решение за отмяна на Декларацията на 41-то Народно събрание за осъждане на Възродителния процес, като опит за асимилация на българските мюсюлмани, № 454-02-14, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27. 11. 2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  /КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума