Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
14/09/2016, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и приемане на Междинен доклад на КЕВКЕФ относно приключването на програмите, съфинансирани със средства на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство през програмен период 2007 – 2013 г., както и постигнатия напредък по програмите за програмен период 2014 – 2020 г. (по данни към 30 юни 2016 г.)

2. Актуални въпроси към г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, на основание чл. 27 от ПОДНС.

3. Разни

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
 2. СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
 3. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
 4. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ
 5. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
 6. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
 7. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
 8. ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
 9. ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
 10. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
 11. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
 12. СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
 13. АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ
 14. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ
 15. СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
 16. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
 17. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
 18. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ
 19. ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
Форма за търсене
Ключова дума