Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
28/09/2016, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуални въпроси за напредъка по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. в контекста на Парламентарното измерение към г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, и г-н Любомир Иванов, директор на Националния център по подготовката и провеждането на Председателството.
(Съвместно с Комисията по външна политика)

2. Представяне, обсъждане и приемане на Доклад по Предложение за Регламент относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст), по т. 4 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2016 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, Вх. № 602-00-58, внесена от Министерски съвет на 2 септември 2016 г.

3. Разни

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
 2. СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
 3. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
 4. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ
 5. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
 6. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
 7. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
 8. ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
 9. ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
 10. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
 11. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
 12. СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
 13. АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ
 14. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ
 15. СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
 16. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
 17. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
 18. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ
 19. ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
Форма за търсене
Ключова дума