Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
18/05/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1. Обсъждане и гласуване на Вътрешни правила за организацията и дейността на ККССПИСРСДДЗЕС съгласно чл.18, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(Заседанието ще започне 30 минути след приключване на заседанието в Пленарна зала.)

    Присъствали на заседанието народни представители:
      Форма за търсене
      Ключова дума